BM Güvenlik Konseyi Kararı Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan ekteki yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin SCA/2/23 (01) sayılı bildirimin Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı ve söz konusu bildirimde "ABDUL REHMAN MAKKI" (QDi.433) adlı şahsın yaptırım listesine eklendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Ticaret Bakanlığından alınan yazı ve eki (4 sayfa)