Cezayir’de Doğrudan İnsan Tüketimine Yönelik Ürünlerde Barkod ve GTIN Zorunluluğu Hk.

Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından;

  • 28.03.2021 tarihli ve 23 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan ve ilgililere 2 yıllık geçiş dönemi öngören ilgili mevzuatın 29.03.2023 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı,
  • Bundan sonra doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve global ticari ürün numarasının (GTIN) zorunlu olacağı,
  • Mevzuatta belirlenmiş bilgilerin Arapça ve tüketicinin anlayacağı ikinci bir dilde üründe bulunması gerektiği
  • Bu mevzuatın doğrudan insan tüketimine yönelik gıda maddeleri ile gıda maddesi olmamakla birlikte doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ürünler için de uygulanacağı
  • Cezayirli üreticilerin ve ithalatçıların konuyla ilgili olarak Cezayir’deki İl Ticaret Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bu alanda yetkilendirilmiş GS1 Algerie firması ile irtibat kurmaları gerektiği,

hususlarının belirtildiği bildirilmektedir.

 

Bahse konu yazıda devamla, Cezayir’e doğrudan insan tüketimine yönelik ürün ihracatında bulunan ihracatçılarımızın konuyla ilgili ihtiyatlı olmalarında ve bu tarihten sonra Cezayir’e gerçekleştirecekleri ihracatlarında sorun yaşanmamasını teminen ithalatçılar ve Türkiye'deki barkod ve GTIN alanında yetkili kuruluş ile istişare halinde ihracat operasyonlarını yürütmelerinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir. İlgili Yönetmeliğin ithal ürünlerle ilgili bölümlerinin gayrı resmi Türkçe çevirisi ve mevzuatın tümüne ulaşılabilecek internet adresi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK: İlgili Mevzuatın Gayriresmi Çevirisi (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

EK_1

(0.213845 mb)