Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk.

Sayın üyemiz, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındığı, buna göre Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı firma tarafından bankada açtırılması gerekli dosya) işlemini yapmadan önce ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının Bakanlık web sitesi aracılığıyla doğrulanması uygulaması getirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye göre söz konusu uygulamanın Cezayir Bankalar Birliği’nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli ekli bildirimi ile yürürlüğe girdiği, anılan tarihten önce açtırılmış ve onaylanmış ithalat dosyaları yeni uygulamadan muaf tutulmakla birlikte söz konusu tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında bu belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte Cezayir’in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği, 750 ABD dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile yapılmasının gerektiği, bir teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15’inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer’i mevzuata uygun olmadığı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, ihracatçıların konuyla ilgili olarak muhatap oldukları Cezayirli ithalatçı firmalar nezdinde sorgulama yapmalarının ve 22.04.2022 tarihinden önce onaylanmış olmasına rağmen yeni uygulamaya tabi tutulmak istenen ve depolarda bekletilen ürünlerin ithalat dosyaları ile ilgili olarak Cezayir Ticaret Müşavirliği ([email protected]) ile iletişime geçmelerinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.