Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı Covid Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıları konusu, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yayımlanan 09 Temmuz 2022 tarihli 58 sayılı yönergeyle 2020 yılında Covid önlemleri kapsamında uygulamaya konulan 120 sayılı yönergede değişikliğe gidilerek gümrük kapılarında, özellikle soğuk zincir ürünlerine yönelik olarak uygulanan bazı önlemlerin yumuşatılmış olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu yönergede Çin’e ithali gerçekleştirilecek ürünlerin kimi durumlarda 1-4 hafta arasında bekletildikten sonra beyan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın kaldırıldığı ve soğuk zincir ürünlerinin beyan işlemlerinin bekleme olmaksızın başlayabileceği, buna ek olarak Covid test sonucu pozitif çıkan ''düşük ve orta risk grubundaki'' ürünlerin gerekli önlemler alınarak ithal edilebileceği ve mahrece iade ya da imha zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.