Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bugün (1 Şubat 2023) tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiş olup, bahse konu tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

  • Geçici Madde 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Bilgilerinize sunarız.