Design İstanbul Projesi Fizibilite Anketi Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden(TİM) alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değer odaklı tasarım kültürünü geliştirmek ve ülkemizin tasarım ihracatını artırmak amacıyla çalışmalara devam adildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde TİM tarihinde ilk kez İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan “Design İstanbul” projesi için fizibilite desteği almaya hak kazanıldığı belirtilmektedir. İstanbul’u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmeyi hedefleyen proje ile, yenilikçi ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren farklı disiplinlerin hem birbirleri hem de ihracat ekosistemiyle etkileşimde bulunmaları, bilgi ve tasarım transferini kolaylaştıran, sürekli yaşayan ve üreten bir mekanizmanın kurulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Design İstanbul projesi uhdesinde, ihracatçı firmalar ile tasarım ekosisteminin ilgili tüm paydaşlarına yönelik 2 ayrı kulvarda hazırlanan anket linki ekte yer almaktadır.

DESİGN İSTANBUL PROJESİ FİZİBİLİTE ANKET LİNKİ:
https://tim.org.tr/tr/design-istanbul-project

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Design İstanbul Projesi Fizibilite Anket Görseli