Dış Talepler Bülteni Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya ithafen, Müşavirliklere gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılara duyurulması imkânını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyurudan yola çıkılarak bazı aracı firmaların, anılan bülteni takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir. 

Dış Talepler Bülteni'ni takip eden firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen; 

- Mezkûr bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri tarafından düzenli takip edilmesi, 

- Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi, 

- Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi, 

- Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin dikkatli olunması hususlarında ilgili ihracatçı firmalara mezkûr duruma ilişkin olarak genel bir bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.