Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi’nin, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olup yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmekte olduğu ve ülkemizin bu platformda Bakanlıklarınca temsil edilmekte olduğu belirtilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 8-10 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı bulunduğu, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel ve diğer muhtelif olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceğinin değerlendirildiği aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, firmalarımızın pazara giriş noktasında ticarette teknik engel niteliğinde karşılaşmakta olduğu sorunlar ve ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususların ekte yer alan görüş formatına işlenerek 26 Ekim 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.