Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Kito Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen; Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı’nın Ekvator kanunlarına göre Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (CET) (https://www.cetci.org/) kurulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (CET) tek taraflı olarak ülkemiz ile yasal ve işleyiş olarak herhangi bir bağının bulunmadığı ve ticaret odasında Türkiye tarafından üye bulunmadığı bilgisi verilmektedir.

Buna ilaveten, anılan yazıda Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel hedeflerinin Ekvator’un ticaretini artırmak, ülkemiz ile Ekvator arasındaki ticareti güçlendirmek, Ekvator’un diğer pazarlarda da faaliyetlerini artırmak, ihracat ve üretim konusunda Ekvatorlu firmalara destek vermek olduğu; yalnızca ihracat odaklı bir kuruluş olmadıkları, Türk firmalar ile görüşmeler gerçekleştirerek başta demir-çelik mamulleri, şekerleme ürünleri olmak üzere çeşitli ürünleri ithal etmeyi planladıkları belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.