Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere, Endonezya tarafından “Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı, spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 85.679 Rp., ikinci yıl 81.763 Rp. ve üçüncü yıl 78.027 Rp. olmak üzere 17 Şubat 2021 tarihinden bu yana bir korunma önlemi uygulanmakta olup, ülkemiz de halihazırda önleme tabidir.

Cakarta Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Endonezya’nın 2022 yılı tarife sınıflandırmasına göre 57’nci fasılda yer alan 64 GTP altındaki “Halılar ve Diğer Tekstil Zemin Kaplamaları” ithalatına yönelik koruma önleminin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturmasının başlatıldığına dair bildirimde bulunulduğu belirtilerek; mezkur soruşturmaya dair duyuru, başvurunun gizli olmayan özeti ile gayri resmi tercümeler ekte yer almakta olup, ilgililerin taraf olma ve diğer taleplerini soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (1 Eylül 2023’e kadar) mezkur Komite yazısında belirtilen adrese iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize

Ekler: 

1- KPPI Yazısı 

2- KPPI Duyurusu 

3- Başvurunun Gizli Olmayan Özeti 

4- KPPI Duyurusu -Gayrı resmi tercüme 

5- Başvurunun Gizli Olmayan Özeti -Gayrı resmi tercüme

İlgili Dosyalar

Gizli Olmayan Özet

(1.568958 mb)