Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere, Endonezya tarafından “Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı, spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 85.679 Rp., ikinci yıl 81.763 Rp. ve üçüncü yıl 78.027 Rp. olmak üzere 17 Şubat 2021 tarihinden bu yana bir korunma önlemi uygulanmakta olup, ülkemiz de halihazırda önleme tabidir.  

Cakarta Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Endonezya’nın 2022 yılı tarife sınıflandırmasına göre 57’nci fasılda yer alan 64 GTP altındaki “Halılar ve Diğer Tekstil Zemin Kaplamaları” ithalatına yönelik koruma önleminin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturmasının başlatıldığına dair bildirimde bulunulduğu belirtilerek; mezkur soruşturmaya dair duyuru, başvurunun gizli olmayan özeti ile gayri resmi tercümeler iletilmekte olup, ilgililerin taraf olma ve diğer taleplerini soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (1 Eylül 2023’e kadar) mezkur Komite yazısında belirtilen adrese iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Öte yandan Endonezya tarafından, 24 Ağustos 2023 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine mezkur soruşturmanın başlatıldığına ilişkin ekte yer alan bildirim yapılmış olup; sır. Söz konusu bildirimin incelenmesinden, ilgide kayıtlı yazımız ile iletilen hususlara ilave olarak; ilgili tarafların kanıt ve görüşlerini sunulabilmesini teminen 12 Eylül 2023 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenlenecektir. Bahse konu toplantıya katılmak isteyenlerin yazılı görüş veya kanıtlarını 8 Eylül 2023 tarihine kadar soruşturma makamına sunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.