Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla; Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerinin, 5 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olduğu ve bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirildiği ve gelinen aşama itibarıyla firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızca doldurulmak üzere bir anket hazırlanmış olup; söz konusu ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118 linkinden 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişim sağlanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.