Endonezya Korunma Önlemi Soruşturması/Pamuk İpliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Endonezya Ticaret Müşavirliğimizden aktarılan bilgiye göre Endonezya’nın 2022 tarihli tarife sınıflandırmasına göre 52. Fasıl altında yer alan 27 adet sekizli Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) için korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığı belirtilmektedir. Bu itibarla ilgililerin taleplerini ve taraf olma başvurularını 11 Kasım 2023’e kadar aşağıda belirtilen adrese yazılı ve elektronik formatta iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin, Endonezya Koruma Komitesinin ilgili yazısı, duyuru ve başvuru dilekçesinin gizli olmayan özetinin İngilizceye yapılmış gayrıresmi tercümesi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Adres: INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110

E-mail: [email protected]