Eşdeğer Eşya Kullanımı Uygulamasında Değişiklik

Sayın Üyemiz;

Malumlarınız olduğu üzere; eşdeğer eşya kullanımı DİR kapsamında İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün önceden ihraç edilmesidir. Eşdeğer eşyanın kullanılabilmesi için ithal edilen ürünün ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıması gerekmektedir. Ancak sektörümüzde bu durum suistimal edilmekte ve DİR kapsamında ithalatta eş değer eşya yöntemi kullanılarak iç piyasa üretim kapasitesi âtıl bırakılmaktaydı.

Dün yayınlanan 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge ile; 01/01/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde yer alan aşağıdaki ürün gruplarının, eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesine karar verilmiştir. Böylece aşağıdaki ürün gruplarında eşdeğer eşya uygulaması kaldırılmıştır.

  • Pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207),
  • Suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511),
  • Örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516)

Bahse konu genelge ekte yer almaktadır.

EK: Genelge

Bilgilerinize

 

İlgili Dosyalar

Genelge

(0.171653 mb)