Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından, 60 E1 36ML Niteliğinde Yeni Rayların Temini İçin Açılan İhale Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı, ihalenin tahmini bütçesinin 52.800.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,20 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için adaylar tarafından 792.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 77.914,41 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, malzemenin temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu, adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesinde hizmetlerde deneyimlerinin dikkate alınacağı, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement des Achats ONCF (RA-Version 0.3)” dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvuru yapabileceği ya da “Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta ile başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında dosyanın teslim edilebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edilebileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen aday şirketlerinin temsilcilerinin huzurunda yapılacağı, yerel saat ile 12 Temmuz 2023 saat 9.00’da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı hususları hakkında bilgi verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İhaleye ilişkin orijinal duyuru ekte yer almakta olup, anılan ihale dokümanlarının https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=716924&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

EK: İhale Duyurusu

İlgili Dosyalar

İhale Duyurusu

(0.498886 mb)