Fas Tarafından Açılan Lokomotif Alımı, Bakım&Onarım ve Üretim Tesisinin İnşasına İlişkin İhale Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım ve onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin “İlgililerin Tespiti İhalesi” açıldığı bildirilmektedir.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda; ihalede yer verilen üç hizmetin ayrılmaz olup ilgilenebilecek firmaların proje için kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvuru yapabileceği ve başvuruların yerel saatle 16 Kasım 2022 saat 09.00’a kadar teslim alınacağı hususlarına yer verilmiştir.

İhaleye ilişkin dokümanlar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK: İhaleye İlişkin Dokümanlar

İlgili Dosyalar

FASEK260922

(8.093594 mb)