Fashion For Change Accelerator Programme

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) hem de Birleşik Krallık Moda ve Tekstil Derneği (UKFT) tarafından "Fashion For Change Accelerator Programme" çağrısının yayımlandığı ve 19 Nisan 2022 tarihine kadar sürdürülebilir tasarımcıların, girişimlerin ve şirketlerin başvurularının beklendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu çağrıya ilişkin olarak detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Fashion For Change Accelerator Programme