FAS/KAZABLANKA TRAFİK İSTASYONU İÇİN AÇILAN İHALE HK.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla Fas yerel kalkınma şirketi “Casablanca Transport En Site Aménagé S.A” tarafından Kazablanka Merkezi Trafik Yönetimi ve Görüntü Koruma İstasyonunun 2. Fazının gerçekleştirilmesi için ihale açıldığı bilgisi verilerek, ihale dosyalarının, 500,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 47,46 ABD Doları) dosya ücreti ödenmesi karşılığında, kamu ihaleleri portalından http://www.marchespublics.gov.ma veya Şirketin web sitesinden http://www.casatransport.ma indirilerek temin edilebileceği veya “Bureau des marchés sis à l’adresse suivante : Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, Casablanca Marina – Bd des Almohades - 20 010 Casablanca – Maroc / Tel. : +212 5 22 94 06 86 - Faks.: +212 5 22 94 06 85,” adresinden alınabileceği; ihaleye katılması için aday tarafından 7.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 664.767,33 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 728.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 69,13 Milyon ABD Doları) olduğu, ihale dosyalarının indirilmesinin adayları dosyaların ilgili bürodan alınmasından muaf tutmadığı, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” hükümlerine ve şirketin alım düzenlemelerinin 27., 28. ve 29. maddelerine uygun düzenlenmesi gerektiği, adayların “Monsieur le Directeur Général de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA, Bureau des marchés sis Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage Casablanca Marina – Bd des Almohades- 20 010 Casablanca” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru yapabileceği ya da doğrudan aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, yerel saatle 28 Şubat 2022 günü saat 10.00’da (yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı, ihale dosyalarının alınması için herhangi bilgi talebi olması durumunda, ihale ve alım departmanı ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu hususlarında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu ihale duyurusu ekte yer almakta olup ihaleye ilişkin orijinal dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=663248&orgAcronyme=g3h bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.