Firma- Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi Hk.

Sayın üyemiz,

 

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, bilindiği üzere ülkemizin, dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığı ifade edilmektedir. Bu insan kaynağının, ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için, yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde potansiyel teşkil ettiği de belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarımızı buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ web sitesi’nin yayına girdiği ifade edilmektedir.

 

Bahse konu web sitesi ile uluslararası öğrencilerin öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde işbirliği yapmasının öngörülmekte olduğu, bu kapsamda üniversitelerimizde öğrenim gören ve kendi ülkelerinde iş yapan ihracatçı firmalarımızda çalışmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularının ücretsiz olarak alınmaya başlandığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.