Fuar Duyuruları ve Heyet Organizasyonları Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, son dönemde milli ve özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarımızca Rusya Federasyonu’ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Federal Gümrük Servisi yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı müşahede edildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu’nda düzenlenen fuar organizasyonlarına özellikle bireysel katılım sağlayacak firmalarımızın, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında özellikle bireysel fuarlarda Müşavirliğimizle irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca incelemesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 21 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu’nda kısmi seferberlik ilan edilmesi sonucunda ülke dışına çıkan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sayısında önemli bir artış gözlemlendiği, bu bağlamda uçak bilet fiyatlarında çok yüksek hareketliliklerin yaşandığı, bilet temini konusunda bazı zorlukların ortaya çıktığı ifade edilen yazıda Bakanlığımız tarafından desteklenen fuarlara ve heyetlere iştirak edecek olan firma yetkililerinin seyahatlerinde menfi yönde etkilenmemelerini teminen bilet temin işlemlerini erken tarihlerde gerçekleştirmelerinin yerinde olacağı ifade edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.