Gümrük Kanununda Değişiklik Hk

Sayın Üyemiz;

15.03.2022 tarih ve 31779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Dair Karar ile özellikle hızlı kargo ile getirilen eşyalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. (Yürürlük 01.05.2022)

Bu kapsamda firmaları ilgilendiren başlıca değişiklikler;

  • 45 inci maddede yer alan tüzel firmalara tanınan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için 22 EUR’da tek ve maktu vergi tahsil edilmesi durumu 45 inci maddeden çıkartılarak 62 inci maddenin 3. fıkrasına ilave edilmiş olup 5. fıkra ile de brüt 30 kg.’ı aşmaması gerekliliği eklenmiştir. Bu durumda sadece 22 EUR sınırı varken ayrıca brüt 30 kg.’ı da geçmemesi durumu da eklenmiştir.
  • Ayrıca tüzel firmalara tanınan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 22 EUR’yu ve brüt 30 kg.’ı geçmeyen eşyada alınan tek ve maktu vergilerin AB ülkelerinden gelmesi durumunda %18 olarak uygulamaya devam edileceği, ancak diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranının %30 olarak arttırıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Resmi Gazete Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220315-1.pdf

Bilgilerinize sunarız