Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya ithafen, yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir “Borç Durum Belgesini” (Borcu Yoktur Yazısını) e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapıldığı ve yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkân sağlandığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.