İhracat 2023/2 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2023/2)" 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyurulmaktadır.

Anılan yazıda devamla, Tebliğ ile mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne eklenen Geçici 38 nci madde ile, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin sürelerinin, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar belge/izin sürelerinin uzatıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.