İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Çad

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki hükümler uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı belirtilmiştir.

  • (Madde 4- Fıkra 6) : Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
  • (Madde 22- Fıkra 1) : Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir

Bu kapsamda ihracatçı firmalar tarafından, Çad’da bankacılık sisteminin gelişmemiş olduğu ve bu sebeple ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir. Çad’ın tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılabilmesini teminen Çad’a ihracat işlemlerinde karşılaşılan sorunların (var ise belgelerle birlikte) 22.02.2022 günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.