İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıya atıfla, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan; “Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000.-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalarımız veya ihracatçı birlikleri tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğüne ilişkin olarak sorun yaşanan ülkeler konusunda münferit taleplerin iletilmekte olduğu, bu çerçevede, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda sorun yaşanan ülkeler, sorunların içeriği ve muafiyet talebine ilişkin gerekçeler hakkında, ülkeler bazında ayrıntılı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Firmalarımızın anılan konu kapsamındaki sorun, talep ve görüşlerin ekteki formu doldurarak 24 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek : Görüş Bildirim Formu

İlgili Dosyalar