İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren azami 180 gün içinde yurda getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup aynı maddenin altıncı fıkrasında "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile de söz konusu süre kapsamında istisna tanınan ülkeler listelenerek mezkur listede sayılan ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin tasarrufu serbest bırakıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından iletilen muhtelif dilekçelerde; Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Güney Sudana gerçekleştirilen ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde, söz konusu ülkelerdeki bankacılık sisteminin gelişmemiş olması sebebiyle sorunlar yaşandığı, bahse kou ülkelerin anılan Genelge'nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, mezkûr taleplere ilişkin değerlendirmenin yapılmasını teminen anılan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları benzer sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek 13 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Görüş Bildirme Formu