İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Yaşanan Güncel Sorunlar

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Irak, Libya ve Moritanya’ya ihracat bedellerinin yurda getirilmesi usulünde belirli istisnalar sağlandığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda Bakanlığımıza iletilen dilekçelerde aşağıdaki taleplerin iletildiği ifade edilmektedir.

 

  • Türkmenistan ve Mısır’ın da Irak, Libya ve Moritanya gibi anılan Genelge kapsamına dâhil edilerek “nakit beyan formu aranmaksızın işlem yapılan ülkeler” arasına alınması,

 

  • Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya’ya yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilme süresinin uzatılması veya Rusya’dan yapılan ithalat bedellerine mahsup edilebilmesi amacıyla “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler” arasına veya “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler” arasına eklenmesi

 

  • Irak, Fas, Gambiya ve Libya’nın “ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde tam istisna tanınan ülkeler" arasına eklenmesi,

 

Bu çerçevede, mezkûr taleplere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını teminen Türkmenistan, Mısır, Rusya, Irak, Fas, Gambiya ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde karşılaşılan benzer sorunların ekte yer alan sorun bildirim formuna işlenerek 12.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Ek: Sorun Bildirim Formu için tıklayınız.

Bilgilerinize

İlgili Dosyalar