İhracat Destekleri Hakkında Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 şehirden birinde merkezi ve/veya üretim üssü bulunan firmalarımızın ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetin önlenebilmesini teminen;

 • I. Kararın 4 üncü maddesi kapsamında yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,
 • II. Kararın 10 uncu maddesi kapsamında küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet gideri desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,
 • III. Kararın 11 inci maddesi kapsamında birim kira desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,
 • IV. Kararın 12 nci maddesi kapsamında tanıtım desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,
 • V. Kararın 14 üncü maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek sürelerinin,
 • VI. Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka ve Turquality destek programları kapsamında desteklenen şirketlerin,
  • Halihazırda marka destek programında yer alanların destek sürelerinin,
  • Halihazırda Turquality programında yer alanların onaylanan, süresi başlamış ve devam eden hedef pazar sürelerinin,
  • Halihazırda Turquality programında yer alanların destek süresi başlamış ve devam eden kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve istihdam destek sürelerinin,
 • VII. Kararın 19 uncu maddesi kapsamında desteklenmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerini yürüten iş birliği kuruluşlarının merkezinin ve/veya projede yer alan firmaların merkezi ve/veya üretim tesisinin bahse konu 11 İlden birinde bulunması durumunda proje sürelerinin, 1 yıl uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bilglerinize sunarız.