İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,

23 Şubat 2024 tarihli, 32469 sayılı Resmi Gazete’de İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir. İlgili kararda fuar desteği, tasarım desteği, yeşil mutabakata uyum desteği, kira desteği, limitler, marka ve Turquality desteği, çok kanallı zincir mağaza desteği ve Turquality tanıtım projesi desteği gibi kalemlerde güncellemeler meydana gelmiştir. Fuar desteklerine ilişkin önemli değişiklikler:

  • Yurt içi- yurt dışı fuarlarda, bir takvim yılında sezonluk düzenlenen fuarların- azami destek sayılarının hesaplamasında- tek bir fuar olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. 
  • Sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneğinin ise yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabileceği ifade edilmiştir. 
  • Mikro/küçük olmayan şirketlerin bir yılda 5 kez yurt dışı fuar desteğinden faydalanma hakkı vardır. Bu durumda, 3 sezonluk fuar hakkını kullanan bir firma, bir takvim yılında toplamda azami 8 kez (3*2+2) fuar desteğinden faydalanabilecektir.
  • Mikro/küçük şirketlerin ve üretici-imalatçı kuruluşlarının (İhracatçı Birlikleri dahil) bir yılda 10 kez yurt dışı fuar desteğinden faydalanma hakkı vardır. Bu durumda, 3 sezonluk fuar hakkını kullanan bir firma, bir takvim yılında toplamda azami 13 kez (3*2+7) fuar desteğinden faydalanabilecektir. 
  • Bu değişiklikler 1 Ocak 2024’ten itibaren başlayacak fuarlar için uygulanacaktır.
  • Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Bakanlığa iletilen başvurular eski Karardaki hükümlere göre sonuçlandırılacaktır.
  • Yeşil mutabakata uyum projesi desteği yürürlüğe konulmuştur. Bu proje kapsamında alınacak danışmanlık hizmeti 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
  • Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında bulunan veya İslam İş birliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasından Bakanlıkça belirlenen ülkelerde kira destek süresi sona eren veya devam etmekte olan şirketlere bir defaya mahsus olmak üzere, anılan ülkelerde yeniden 4 yıl süre verileceği hükmü getirilmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: 

1. İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı (6 Sayfa)

2. 5973 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara İlişkin Bilgi Notu (4 Sayfa)