İhracat Pazarlarına İlişkin Talepler Hk.

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle orta ve uzun vadede depremden etkilenen bölgelerinin yeniden ekonomiye kazandırılabilmesini teminen yabancı ülkelerdeki muhataplara iletilmesi amacıyla önerilerin hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere ihracat pazarlarına yönelik olarak; ikili ilişkiler, teknik engeller, geçiş belgeleri ve kotalar ile ihracat süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin öncelikli talep ve beklentilerin 8 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.