İhracatta Blok-Zinciri Kullanımı Anket Çalışması

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bir yazıda, Uzmanlık tez çalışması kapsamında yürütülmekte olan uluslararası ticarette blok zincir altyapısı kullanımı hususuna ilişkin olarak ihracatçıların lojistik süreçleri, gümrükleme süreçleri, kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri gibi konularda karşılaştıkları sorunların ve blok-zincir teknolojisi adaptasyonuna yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir. Bahse konu çalışmanın KOBİ-Büyük işletme veya ayrımı gözetmeksizin ihracatçılara iletilmesi ve firma bünyesindeki ilgili birimlerce, ihracat süreçlerini temsil edecek şekilde yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte söz konusu ankette firma ya da yanıtlayan bilgisi talep edilmeksizin derlenecek veriler yalnızca anılan çalışma kapsamında kullanılacaktır. 

İletişim numarası: 312 497 75 96 (553 670 67 15)

Anket Bağlantısı:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdghRn1xl-_IscTUmKdoOW6-UHXUfjza2HxLT58YAicEmZY4Q/viewform

Bilgilerinize sunarız.