İmperteks Kumaş İthalatında Tarife Kontenjanı Hk.

Sayın Üyemiz,

31 Aralık 2022 tarihinde Resmî Gazete’de 6628 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2023/3 Sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP’lerdeki ilgili ürünlerin ithalatında, 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak ve 10 Milyon m² kontenjanla sınırlı olmak üzere ilave gümrük vergisi oranı %0 olarak belirlenmiştir. Açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak olup başvuruların firmalar tarafından ilgili Tebliğin yayımını takip eden ilk iş gününden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin detayları bilgiler ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktar

İlave Gümrük Vergisi (%)

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

10.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0