Irak - Gümrük Vergileri Sıfırlanan Ürünler

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda,T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nca 15 Mart 2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere uluslararası fiyatlardaki artışlara karşı koymak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin arz güvenliğini desteklemek amacıyla bir tedbirler paketinin kararlaştırıldığı, bu kapsamda diğer hususlar yanında gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere temel ihtiyaç mallarında gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlanması ve süre sonunda durumun tekrar gözden geçirilmesi yönünde karar verildiğinden bahisle, IMH Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki tüm gümrük idarelerine gümrük vergileri sıfırlanan ürünlerin listesinin dağıtımı yapılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bahse konu tedbirler paketi kapsamında 200'den fazla kalemin vergileri sıfırlanarak askıya alınmış olup, listede tekstil sektörü iştigal sahasında yer alan 63031900 GTİP'li genel giyim (normal giyim) ve 63079097 GTİP'li Cerrahların kullandığı maskeler bulunmakta olup, söz konusu süreç  Erbil Ticaret Müşavirliğince takip edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Liste

İlgili Dosyalar

Liste250322

(0.195851 mb)