Irak - İthalatı Vergiden Muaf Tutulan Ürünler Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nun 8 Mart 2022 tarihinde aldığı karar çerçevesinde, 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla iki ay süreyle ithalat vergisinden muaf tutulacağı öğrenilen 213 ürünün listesinin Dışişleri Bakanlığından alındığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ürün listesi ve Karar’a ilişkin IMH Başbakanlık Medya Ofisi'nin açıklamaları ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek:

1- Ürün Listesi (9 sayfa)

2- Irak Bakanlar Kurulu Açıklaması (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

Ürün Listesi

(0.229605 mb)