İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,

13.04.2023 Perşembe günü yayımlanan Resmî Gazetede, 5503.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan, İran menşeli Polyester Elyaf ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Resmî Gazetede devamla, konu kapsamında yapılan ön inceleme ile; yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli bozulmalar olduğu, birim fiyatlar bazında İran’dan yapılan ithalatın incelenmesi sonucu yerli üretici üzerinde fiyat baskısının devam ettiği, ayrıca tüm ülkelerden yapılan ithalatın 2022 yılında düşmesine rağmen İran menşeli ithalatın 2021 ve 2022 yıllarında artış gösterdiği tespit edildiği belirtilmiştir.

Soruşturmada ilgili taraf olarak yer almak isteyen firma ve kuruluşların, soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmekte olup soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özetine bağlantıdan erişilebilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmî Gazeteden ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230413-21.htm

Bilgilerinize sunarız.