İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturulan “İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)”nun 2017-2021 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmış bulunduğu, söz konusu raporun, işletmeye özel olarak yazılım üzerinden oluşturulduğu ve e-Devlet üzerinden kullanıma sunulduğu, veriler yorumlanmadan işletmenin kendi durumunu sektörü ile karşılaştırmalı olarak Türkiye genelinde ve bölgesinde görmesine imkân sağlandığı ve bu sayede işletmenin hem mevcut durumunu değerlendirebildiği hem de sektörünün durumunu görerek, kendisini sektöründe konumlandırmasının mümkün olabildiği ifade edilmektedir.

Raporun bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler verdiği, bu özelliği ile raporun, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkanı da sunduğu, bu sayede işletmenin veri temelli karar alabilmesinin ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmasının sağlanabileceği belirtilmektedir.

İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirmeraporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.