İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik Hk.

Sayın üyemiz,

Milano Ticaret Ataşeliğinin 11.10.2022 tarihli yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda,

  •  İtalya’nın Trieste Limanı’na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı,
  •  Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı’na sadece ‘Gümrük Bildirimi’ işlemi yapmış olan tırların giriş yapabileceği,
  •  Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm tırlar için zorunlu bir işlem olduğu,
  •  Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar’a ait sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece üye olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,
  •  Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz edilebileceği,
  •  Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo kayıt işlemi için [email protected] adresine talepte bulunulması gerekeceği,
  •  Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste Gümrük İdaresi portalında (www.porto.trieste.it) yayınlandığı

hususları bildirilmekte olup, konuya ilişkin ilave bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Yapılan Değişikliğe İlişkin Ek Bilgiler (1 Sayfa)  için tıklayınız.