İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Bürokrasinin azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları çerçevesinde hazırlanarak 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği kapsamında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda daha hızlı ve kullanıcı dostu şekilde yapılmasını teminen yetkilendirme süreçlerinde azaltma yapılarak uygulamaya koyulduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu defa başvurulara ilişkin tüm aşamaların tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilerek kullanıcıların yetkilendirilmesi amacıyla mezkûr Tebliğ'de bazı değişikliklerin gerçekleştirildiğinden bahisle “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’nde (İthalat: 2023/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemleri yetkilendirme süreçlerine dair değişiklik Tebliği ve başvuru süreçlerini özetleyen ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış bilgilendirme Kılavuzu ekte yer almaktadır. Resmi başvurular için yukarıda bahsi geçen Tebliğ hükümlerinin esas alınması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK 1 - İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru için Yetkilendirme Tebliği (2023-21)

EK 2 - İthalatbis Yetkilendirme Başvuruları Kılavuzu