İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Dişleri adi metallerden olanlar” ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerine yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığı belirtilmektedir.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanarak; yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme raporu ekte sunulmaktadır.

metin içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgilendirme Raporu

 

 

İlgili Dosyalar