İthalatta Standartlara veya Teknik Mevzuata Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler Listesi Hk.

Sayın üyemiz,

 

31.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazetede, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1) kapsamında, İthalatta Standartlara veya Teknik Mevzuata Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler Listesinin güncellendiği belirtilmektedir. Tekstil sektörü iştigal sahasında yer alan ürün grupları, ekte bir örneği yer alan güncel listenin 4. sayfasında yer almaktadır.

 

Not: Tekstil sektörü iştigal sahasında yer alan ürünler için, denetime tabi ürünler listesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı gözlemlenmektedir.

 

Söz konusu Resmî Gazetede için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M4-1.htm

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar