Kanada / Apostil Konvansiyonuna Katılım Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çerçevesinde "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Zorunluluğunu Kaldıran Sözleşme"nin (Apostille Convention) 11 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Kanada'da yürürlüğe girdiği bildirilmekte, ülkemizin de taraf olduğu bahse konu sözleşmenin Kanada'da yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan tarih itibarıyla ülkemiz vatandaşları ve işletmelerinin Türkiye'de düzenlenen kamu belgelerini Kanada'da başka bir onaya gerek kalmaksızın kullanabilmelerinin mümkün hale geldiği belirtilmekte olup taraf ülkelere ve Kanada'nın söz konusu sözleşmeye katılımıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan erişilebileceği ifade edilmektedir.

Bağlantılar:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 (Taraf ülkelere ilişkin bilgi) 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/apostille-convention.aspx?lang=eng (Kanada Hükümeti'nin sözleşmeye ilişkin sayfası)

Bilgilerinize sunarız.