Kanada/ İhracatta Türk Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinin Güvenliği Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğinden alınan 25.02.2023 tarihli bir yazıya atfen, Kanada’da üretimi, ithalatı, tanıtımı ve satışı yapılan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin “Tekstil Yanmazlık Düzenlemeleri (Textile Flammability Regulations)” kapsamındaki ürün güvenliği gerekliliklerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamaların yer aldığı rehber niteliğinde sunulan elektronik platform hakkında bilgi verilmektedir.

Bahse konu Kanada'da Tekstil Ürünlerinin Yanabilirliğine İlişkin Endüstri Rehberi isimli platformun , Kanada'da üretilen, ithal edilen, reklamı yapılan veya satılan tekstil ürünlerine “Tekstil Yanmazlık Yönetmeliği” kapsamında uygulanan güvenlik gereklilikleri hakkında yönergeleri içerdiği aktarılmaktadır.

Bu platform aracılığıyla:

  • Yanıcılık tehlikesi oluşturabilecek veya oluşturabilecek tekstil ürünlerine uygulanan Kanada mevzuatı hakkında bilgi sağlama
  • Mevzuatın tekstil ürünleri ve yatak takımlarına nasıl uygulandığını açıklama
  • Tekstil ürünleri ve yatak takımları için test yöntemlerini açıklama
  • Lif içeriğinin, kumaş yapısının ve tasarımın bitmiş tekstil ürünlerinin yanıcılık özellikleri üzerindeki etkilerini tartışma

hususları amaçlanmaktadır.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/industry-professionals/industry-guide-flammability-textile.html#a1 web sayfasından üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.