Kapitoneli Mensucat İthalatında Çin'e Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bugün yayımlanan T.C Resmî Gazete’de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) kapsamında, 5811 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Kapitoneli Mensucat” ürün grubuna yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı %17,29 CIF oranında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin 20 Ekim 2022 tarihinde süresinin dolacağı ifade edilmektedir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce söz konusu ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır. Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-6.htm linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.