KOBİ'LERE YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sayın Üyemiz,

KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmaları amacıyla The World Bank iş birliği ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Republic Of Türkiye Ministry of Industry and Technology koordinasyonunda, KOSGEB ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı'nı devreye alındığı tarafımıza bildirilmiştir.

KOSGEB eliyle verilecek olan 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısıyla çıkılan destekle sanayi KOBİ'lerinin;

1. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar,

2. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de,

  • Enerji verimliliği
  • Su verimliliği
  • Ham madde verimliliği
  • Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü
  • Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi

konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL'ye kadar destek verdiği belirtilmiştir.

KOBİ'lerimizin çevre dostu teknolojilere geçişini ve enerji maliyetlerini düşürmelerine odaklanarak onları 2053 net sıfır emisyon hedefine taşımaya kararlı oldukları vurgulanmıştır.

Detaylar ve başvuru için http://bit.ly/46POvR9 

Bilgilerinize sunarız.