KUVEYT GENEL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) tarafımıza gelen yazıda, 19-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuveyt Devleti’nin başkenti Kuveyt’te 156.556-USD tahmini maliyetle Kuveyt Genel Nitelikli Ticaret Heyeti gerçekleştirilmesi ve heyet kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığının müşterek hesap desteği verdiği organizasyon giderlerinin (B2B eşleştirme hizmeti, konferans paketi, tercümanlık hizmeti, transfer, salon ve sahne giydirmeleri, basılı malzeme, heyet akşam yemeği, heyet web sitesi vb. giderler), %25’inin TİM bütçesinden karşılanmasına ilişkin talebin TİM Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.