Kuzey Makedonya Menşeli Suni Deri Ürün Grubu Anti-Damping Önlemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

19.01.2024 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır. 

Buna göre Kuzey Makedonya’ya aşağıdaki önlem uygulanmaya başlanmıştır:

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Soruşturma tebliği ve sonuç raporuna linkten erişilebilmektedir:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240119-6.htm

Bilgilerinize sunarız.