Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde, “Türkiye” ifadesinin yer alması hususunun düzenlenerek A.TR Dolaşım Belgesi üzerindeki 4 No.lu hane haricindeki yerlerde “Türkiye” ifadesinin kullanılmaya başlanacağı tarihin evvelce 1 Ocak 2024 olarak belirlendiği, fakat önceden alınan belgelerin stoklardaki çokluğu nedeniyle ilgili geçiş tarihinin Avrupa Komisyonu ile varılan uzlaşı neticesinde 31 Mart 2024 olarak kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirimle 31 Mart 2024 tarihinden itibaren 4 No.lu hane haricindeki yerlerde “Türkiye” ibaresinin bulunacağı ve 4 No.lu hanede de “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (European Economic Community) yerine "Avrupa Topluluğu" (European Community) ifadesi yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin ülkemizce kullanılmaya başlanacağı hususlarının yeniden hatırlatıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracatta sorun yaşanmamasını teminen, 31 Mart 2024 itibarıyla, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip ihracatçı firmalar veya kanuni temsilcileri tarafından stoklarda bulunan eski formatlı Basit A.TR belgelerinin zayi işlemi yapılarak imha edilmesi önem arz etmekte olup eski formatta basımı yapılmış A.TR belgelerinin ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elektronik ortamda (MEDOS) kullanıma kapatılacağı ve 31 Mart 2024 itibarıyla AB ülkelerine yönelik ihracatta eski formatlı A.TR dolaşım belgelerinin geçerli olmayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.