Mikro Kobi'ler Günü/Small Business Champions Yarışması

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazıları konusu, Mikro-KOBİ'ler Gayriresmi Çalışma Grubu Koordinatörü Uruguay Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Luis Cancela'dan alınan bir mesaj ile 27 Haziran 2022 tarihinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) işbirliğinde düzenlenen "MSMEs Day" etkinliği çerçevesinde "Small Business Champions" yarışmasının ilan edildiğinin iletildiği ifade edilmekte; yarışmayla küçük işletmelerin desteklenmesi ve küresel ticarette görünürlüklerinin artırılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu yıl tema olarak iklim değişikliği konusunun belirlendiği, yarışmayla Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ekonomilerin düşük karbonlu yapıya kavuşturulmasında rol oynayabilmelerini teminen, küçük işletmelerin karbon ayak izlerinin küçültülmesine, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalardan yararlanmalarına olanak sağlayan projelerin değerlendirileceği belirtilmektedir. Bahse konu yarışma ilanına ilişkin başvuru bilgilerini içeren notun bir örneği ekte sunulmaktadır.

Başvuruda bulunmak isteyen firmalarımızın bilgilerini [email protected] adresine 28 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Small Business Champions.(3 Sayfa)

İlgili Dosyalar