Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Kahire Büyükelçiliğimize, Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi kapsamında uygulanacak talimatları içeren bir notanın gönderildiği belirtilmektedir.

 

Bahse konu notanın enformel çevirisinin yanı sıra Arapça ve İngilizce orijinalleri ekte yer almaktadır.

 

Ek-1: Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota-Orijinal

Ek-2: Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota-Çeviri

 

Bilgilerinize sunarız.