Mısır Menşeli Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat (Giyim İçin Olanlar -5407) İthalatı Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz;

Bugün yayımlanan T.C. Resmî Gazete’de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) kapsamında; Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturması açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu ürün grubu çerçevesinde; Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli ithalat için, 110 gr/m² ağırlığının üstü için %42,44; 110 gr/m² ağırlığı ve altı için %21,13 olarak halihazırda uygulanmaktadır. 20 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan T.C. Resmî Gazete’de ise; Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan haricinde kalan tüm AB Üyesi ülkelere yine aynı oranlarda önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması kapsamında korunma önlemi teşmil edilmişti.

Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir. Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir. Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 

Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine göndermelidir:

•          KEP Adresi: [email protected]

•          E-posta Adresi: [email protected]

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmî Gazeteden ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240321-4.htm

Bilgilerinize sunarız.